Előadás a térdízület posztraumás artrózisa, Gyakori megbetegedések

előadás a térdízület posztraumás artrózisa

Külföldi továbbképzések, rendezvények

Csuklóízületi totál-endoprotézisek DR. Legfõbb indikációs területe hasonlóan más ízületi protézisekhez a PCP-s ízületi destrukció volt. Szerzõk alapvetõ elhatározása volt az endoprotézist a poszttraumás csuklóízületi károsodásokban alkalmazni. Osztályukon és között 33 totál endoprotézist implantáltak 28 cementezett, 5 cement nélküli igen kritikus indikációk alapján. A feldolgozásban szólnak a protézissel szemben támasztott követelményekrõl, az indikációs területekrõl, a cementes és a cement nélküli protézisek eredményeirõl, a korai és a késõi szövõdményekrõl.

Párhuzamosan ismertetik a vizsgálati idõszakban elvégzett csuklóízületi arthrodesisek hasonló adatait is. Megállapítják, hogy a címben feltett kérdés: Endoprotézis vagy arthrodesis? Renner: Management of posttraumatic arthritis on the hand. Endoprosthesis or arthrodesis? Wrist total endoprosthesis The wrist total endoprosthesis was the last one in the reconstructive surgery.

Meuli was the first to implant his own prosthesis in The most important indication field was the destruction caused by PCP as usual.

Magyar Ortopéd Társaság On-line

The authors decided to perform this kind of prosthesis in posttraumatic cases. The expectation, the result concerning cemented and uncemented prosthesis, the indication and the early and late complications are discussed.

Similar follow up was performed in the same period concerning wrist arthrodesis cases. They concluded that the question endoprosthesis or arthrodesis was not correct in the title, because both procedures have own special indication.

előadás a térdízület posztraumás artrózisa a könyökízület duzzanatát és pirulását okozza

Meuli a maga által kifejlesztett csuklóízületi totál endoprotézist ben alkalmazta elõször. Az igen nagy anyagot két közleményben kívánjuk közreadni: I. Csuklóízületi endoprotézisek Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2 múltja azzal magyarázható, hogy a csuklóízület sokrétû funkcióját utánzó protézis kifejlesztése nehéz feladatot jelentett.

A klasszikus indikációs terület a PCP-s ízület volt, s az egyes szerzõk statisztikájában a poszttraumás ízületi arthrosisokat csak elenyészõ arányban pótolták protézissel.

Feladatunknak tekintettük, hogy a fiatal korosztályból kikerülõ csuklóízületi sérülteknél, csuklóízületi arthrosisban, kimunkáljuk azokat a feltételeket, amelyek alapján indikálni lehet a mozgásmegtartó mûtétet totál endoprotézissel, mivel vannak hivatások, amelyekben az aktív csuklómozgás nélkülözhetetlen.

A szellemi, vagy könnyû munkát ellátó fiatal betegek, előadás a térdízület posztraumás artrózisa szerényebb, de fájdalmatlan csukló mozgást is kiválóan képesek hasznosítani, s inkább elfogadják, mint a definitív arthrodesist. Munkánkhoz jó alapot adott csukló arthrodesises beteganyagunk adatainak kritikus értékelése, és összehasonlítása az endoprotézisek eredményeivel.

Csuklóprotézisek Ahhoz, hogy az emberi kéz teljes értékûen elláthassa feladatát, sokrétû funkciói maradéktalanul érvényesüljenek, szükség van az ép, vagy az azt megközelítõ csuklófunkcióra. Csuklóprotézissel szemben támasztott követelmények: utánozza a csuklóízület természetes mozgásait nyújtson megfelelõ stabilitást lehetõleg egyszerû konstrukció legyen sikertelen beültetés esetén legyen lehetõség más kezelési módszer alkalmazására.

E követelményeknek megfelelni látszott a Meuli által több változat után ben elõször implantált cementezett totál endoprotézis, mely 3 részbõl áll: A páros, párhuzamos csapszegeket a radius velõüregében cement rögzíti két méretben. A előadás a térdízület posztraumás artrózisa az ízület előadás a térdízület posztraumás artrózisa nézõen vaskos, hengeres nyakban folytatódnak, amelyre a 4 méretben készülõ polyethylen gömböt fej helyezzük.

Végül az ízületi vápát tartalmazó páros, excentrikus kezdetben párhuzamos csapszeget a II. A as évek második felében a protézis cement nélküli változata titánból elkészült, amelynél a mûanyag gömb helyett, a proximális csapszegek fém-gömbben fej folytatódnak. Ebbõl cementezett 28 és cement nélküli 5 protézis volt. Nehéz fizikai munkát 5 beteg végzett a mûtét elõtt. Ugyanebben az idõszakban 52 csuklóízületi arthrodesis történt 14 nõ, 38 férfi betegen.

Az átlagos életkor 34 év volt. Nehéz fizikai munkát 41 beteg végzett a mûtét elõtt. Mûtét fázisai: 1. A mûtétet narkózisban és vértelenítésben végezzük.

előadás a térdízület posztraumás artrózisa ízületek fáj 30 évig

A bõrmetszést dorsalisan a II. Meuli e feltárásból rutinszerûen elvégzi az ulnavég reszekcióját is. A retinaculum extensorumot ulnarisan átvágjuk, és radial felé ajtószárny-szerûen felemeljük. Az extensor inakat kétoldalra eltartjuk. Az ízületi tokot haránt irányban átvágjuk, a carpalis csontokat látótérbe hozzuk, a radius distalis szélét szabaddá tesszük. Feltétlenül eltávolításra kerül: Processus styloideus radii Os scaphoideum Os lunatum Os capitatum proximalis fele Os triquetrum radialis ¼-e Az ulnavég 3 cm-es darabját mi csak akkor távolítjuk el, ha a distalis radioulnaris ízület sérült volt, s hozzájárult a beteg panaszaihoz.

A palmaris ízületi tok durván heges részei. CAVE: ér- ideg- ínsérülés!

A test bármelyik ízületét érintheti a betegség. Artrózis általában csak egy ízületen alakul ki, ha azonban az ujjakat érinti, egyidejűleg több ujjat is megbetegíthet. Az artrózist korábban egyetlen betegségnek tartották, mára már mintegy száz formáját különítik el.

A distalis kéztõcsontokon keresztül célozzuk meg a II. Ha szükséges, mûtétközi röntgenfelvételekkel, vagy képerõsítõvel gyõzõdjünk meg arról, hogy a metacarpusok velõüregébe jutottunk. A radius distalis végébõl, 6 7 cm mélyen, Volkmann kanállal eltávolítjuk a spongiosa állományt. A mûtét fontos mozzanata a megfelelõ méretû protézis kiválasztása.

Túlzottan kicsiny protézis ismételten luxatióhoz vezethet, a szükségesnél nagyobb méretû viszont belsõ feszülést okoz, beszûkítve ezzel a mozgásokat. A cementanyagot külön-külön készítjük el a proximális és a distalis rész beragasztásához.

Elõbb a proximális, majd a distalis részt ragasztjuk be. A cement megszilárdulásáig folyamatosan hûtjük a csontokat Ringer-oldattal. A protézis vápába beillesztjük a protézis gömböt. Minden irányban előadás a térdízület posztraumás artrózisa végzünk. Az ízület üregébe Redon drént helyezünk. Az ízület zárásánál a retinaculum extensorumot a feszítõ inak alá helyezzük, mert ebbõl lesz az új dorsalis ízületi tok, és ennek széleit ulnarisan néhány varrattal lehorgonyozzuk.

Subcutan varratsor után csomós bõrvarratokkal zárjuk a mûtéti területet. Rugalmas pólyával enyhe nyomókötést alkalmazunk 3 óra idõtartamra, és dorsalis gipszsínt helyezünk fel, melyet sebgyógyulásig visel a beteg, az ágyban felpolcolt kézen óra után a Redon drént eltávolítjuk. A varratokat a napon távolítjuk el. UTÓKEZELÉS Gyógytornász irányításával a váll és a könyökízület, valamint az ujjak mozgatását már az elsõ mûtét utáni napon elkezdjük nap után, a gipszsín szakaszos viselése mellett, fokozatos csuklóízületi mozgatást kezdünk.

Gipsz nélküli szabad csuklómozgásokat 3 hét után engedélyezünk. A gyógytornász irányításával végzett utókezelés betegeinknél átlagosan 2 hónapig tartott. A jobb radius distalis végén romtörése volt 3. Izoláltan sérült a nervus ulnaris motoros ága, de ez csak 6 hónappal késõbb került felismerésre. Ekkor ulnavég reszekciót és a nervus ulnaris motoros ágának varratát végeztük, majd további 4 hónappal késõbb cementezett, total endoprotézist ültettünk be 4.

A motoros ideg eredményes regenerációja, és a megfelelõ késõi csuklófunkció lehetõvé tette, hogy elégedetten, az eredeti foglalkozását folytassa 5. Jobb oldali sajkacsont törését több alkalommal eredménytelenül operálták. Csuklóízületi arthrosis alakult ki, fájdalmas mozgás beszûküléssel.

Ízületi porckopás (artrózis) - Tünetek és okok

A sérülés után 3 évvel cementezett endoprotézist ültettünk be 6. Igen jó csukló funkcióval, panaszmentesen, eredeti foglalkozását végzi 7. Késõi szövõdmény csak a protézis csoportban fordult elõ: A cementezett protézises betegek közül 6 esetben ismétlõdõ, fájdalmas synovitis jelentkezett évvel a behelyezés után. Az egyébként jó csuklómozgások megtartása miatt, a betegeknél több alkalommal előadás a térdízület posztraumás artrózisa végeztünk. Kimutatható volt, hogy a synovitist a polyaethylen fej lassú kopása és annak anyagából származó részecskék szövetizgató hatása okozza, ezért az előadás a térdízület posztraumás artrózisa synovectomiánál, 3 betegnél a polyaethylen fejet kicseréltük.

Érdekes módon, ennek ellenére, az újabb synovitis már rövidebb idõ alatt jelentkezett, végül a protéziseket el kellett távolítani, és a csuklóízületet elmerevítettük.

Külföldi kongesszusok

A protézis eltávolítása után igen nagy üreg marad vissza a radius distalis vége és a carpalis csontok között, amelyet a csípõlapátból vett 5 x 4 cm-es spongiosa blokkal kell pótolni a furatú fémlemez felhelyezése elõtt.

Érdekességként megemlítjük, hogy a szövõdményes esetek nem a legrégebben behelyezett protéziseknél fordultak elõ.

A cementnélküli protézisek közül eddig 3 betegnél találkoztunk késõi szövõdménnyel. A titán vápa érdes palmaris felszíne reszelõ hatást kifejtve, egy-két évvel a mûtét után, fokozatosan elkoptatja a palmaris ízületi tokot és a hajlító inakat. A rendszeres kontrollvizsgálaton, ha a beteg egy- vagy több ujj hajlítási gyengeségérõl tesz említést, indokolt a tenyér mûtéti feltárása.

Egészségünkre - Amit az ADHD-ről tudni érdemes (2013.08.19)

Ezeknél a betegeknél a rekonstrukciós mûtét igen nehéz volt, mert a környezetbõl mobilizált fasciával pótolni kellett az ízületi tokot és ínátültetéssel rendeztük a sérült hajlító inakat. E szövõdmények miatt a Meuli féle cementnélküli protézisek beültetését megszüntettük III.

Két alkalommal végeztünk synovectomiát, a második esetben eltávolítottuk az endoprotézist, amelynek őssejt ízület javítása gömbje elkopott, deformálódott 9.

Az eltávolított protézis helyére a csípõlapátból 5x3 cm-es csontblokkot helyeztünk, és 12 furatú lemezzel arthrodesist végeztünk. Többször operált sajkacsont álízülete fájdalmas arthrosishoz vezetett. Nála alkalmaztuk elsõként a cementnélküli Meuli-féle totál endoprotézist. Mivel a radioulnaris ízülete ép volt, - Meuli ajánlásával ellentétben - az ulna fejet megtartottuk Kiváló csukló funkció alakult ki Reoperációnál a carpalis ligamentum átmetszése után eltartva a hajlító inakat a palmaris ízületi tok eltûnését láttuk, helyén izgalmi sarjszövet képzõdött, és a protézis vápa pereme közvetlenül láthatóvá vált.

A mutatóujj mélyhajlító-ín szakadását észleltük A hajlítóinat rekonstruáltuk, és a carpalis régió fasciáját felhasználva új palmaris ízületi tokot képeztünk. Az eredeti jó funkció helyreállt, változatlan munkakörben dolgozik. A jelenlegi utóvizsgálaton a 33 protézises beteg közül 20 jelent meg, a mûtéttõl eltelt átlagos idõ 7 év volt. Az 52 arthrodesises beteg közül 30 jelent meg, a mûtéttõl eltelt átlagos idõ 8,3 év volt.

A mozgási átlagot az a 4 esetünk bizonyára rontotta, akiknél hibás megítélés miatt a radioulnaris ízületet megtarthatónak véltük, s az ulnavéget nem reszekáltuk.

Ez is magyarázza, hogy miért nem alkalmazzuk ma már az endoprothesist nehéz fizikai munkát végzõ sérülteknél. A fájdalom szubjektív tényezõ, megítélése nehéz feladat. Mégis meglepõ, hogy az arányok mindkét betegcsoportosan közel azonosak, s ez azt jelenti, hogy a csukló elmerevítése nem feltétlenül jelent fájdalommentességet. A betegek egy része ugyanis előadás a térdízület posztraumás artrózisa a korábban előadás a térdízület posztraumás artrózisa csukló ízületben jelez fájdalmat, hanem vagy a distalisabb vagy a proximalisabb ízületekben, illetve végtagrészeken.

Egy esetben rossz indikáció miatt a mûtét után is megmaradó állandó fájdalom miatt arthrodesist végeztünk IV. Hasonló arányt találtunk az arthrodesises betegeknél is.

Ez a magas arány azzal magyarázható, hogy a protézis beültetés kezdeti előadás a térdízület posztraumás artrózisa a mûtétre való alkalmasságot kevésbé szigorúan ítéltük meg, mint a késõbbiekben, s olyan foglalkozású betegeknél is elvégeztük, akik késõbb eredeti foglalkozásukat nem tudták folytatni V. Az arthrodesis csoport is hasonló eredményû volt V-VI. A mûtétre alkalmas betegek kiválasztását szigorú feltételek alapján kell végezni, mert minden nagyvonalú engedmény a szubjektív elégedettséget, és az objektív előadás a térdízület posztraumás artrózisa eredményeket egyaránt rontja.

A protézis mûtét sikertelensége esetén az arthrodesis mûtét bármikor elvégezhetõ. Összegezve: A szakirodalomban újra meg újra felbukkanó kérdés:, vagy arthrodesis? Mindkét eljárásnak pontosan meghatározható indikációs területe és feltételrendszere van.

Beckenbaugh R. Hand Surg : Gschwend N. Handchirurgie, : Linscheid R. Geriatrics : McCombe P. A retrospective study of fifteen cases. Hand Surg B:5. Meuli H. Orthop :6. Hand : Meuli H.

előadás a térdízület posztraumás artrózisa mi a lábízületek ízületi kezelése

Orthopäde : Menon J. In: Green D. New York. Churchill Livingstone Refior H.

Csontnekrózis - Budai Egészségközpont

Handchirurgie : Renner A. Orthop : Stellbrink G. Traumatol : Swanson A. Am : Volz R.

kiadványok