Közös kezelés don-nal

Szülői felügyelet (gyermekelhelyezés) - szülői felügyeleti jog gyakorlása

When you enable co-management, you can gain immediate value.

Napirend előtt fideszesek bombázták egymást álkérdésekkel. A javaslat szerint az országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a rövidesen útjára bocsátott, újabb nemzeti konzultáció eredménye alapján a bűncselekményekből származó károk enyhítéséről szóló és a bűncselekmények áldozatainak érdekeit érvényre juttató új szabályozási rendszert dolgozzon ki

Ha elkészült, megkezdheti a munkaterhelések átváltását a környezetében. Then once you're ready, you can start transitioning workloads as needed in your közös kezelés don-nal. A folyamat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a közös felügyelet előfeltételei be vannak állítva. Make sure the co-management prerequisites are set up before you start this process. További információ: Előfeltételek.

közös kezelés don-nal

For more information, see Prerequisites. A közös felügyelet engedélyezése a es verziótól kezdődőenEnable co-management starting in version A Configuration Manager es verziótól kezdődően a közös felügyelet engedélyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat:To enable co-management starting közös kezelés don-nal Configuration Manager versionfollow the instructions below: A Configuration Manager-konzolon nyissa meg az Adminisztráció munkaterületet, bontsa ki a Cloud Servicescsomópontot, majd válassza ki a megosztott felügyelet csomópontot.

In the Configuration Manager console, go to the Administration workspace, expand Cloud Services, and select the Co-management node. Kattintson a közös felügyelet beállítása a menüszalagon elemre a megosztott kezelés konfigurációs varázslómegnyitásához. Click Configure co-management in the ribbon to open the Co-management Configuration Wizard. Közös kezelés don-nal varázsló előfizetés lapján konfigurálja a következő beállításokat:On the Subscription page of the wizard, configure the following settings: Az Azure-környezetamelyet használni szeretne.

The Azure environment to use.

Közös sztrájkot hirdethetnek az állami szolgáltatóknál

Válassza a bejelentkezéslehetőséget. Select Sign In. Jelentkezzen be Azure AD globális rendszergazdaként, majd kattintson a továbbgombra.

közös kezelés don-nal

Sign in as an Azure AD global administrator, and then select Next. Tipp Ezt a varázslót erre a célra egyszer kell bejelentkeznie. You sign in this one time for the purposes of this wizard.

A hitelesítő adatokat a rendszer máshol nem tárolja vagy nem használja újra.

The credentials aren't stored or reused elsewhere. Az Engedélyezés lapon válassza a következő beállításokat:On the Enablement page, choose the following settings: Automatikus regisztráció az Intune -ban — lehetővé teszi az automatikus ügyfél-regisztrálást az Intune-ban meglévő Configuration Manager ügyfelek esetében.

A hepatitis C tünetei

Automatic enrollment into Intune - Enables automatic client enrollment in Intune for existing Configuration Manager clients. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egy részhalmazán engedélyezze a közös felügyeletet a közös felügyelet első teszteléséhez, és a többfázisú megközelítés használatával a közös felügyeletet.

This option allows you to enable co-management on a subset of clients to initially test co-management, and rollout co-management using a phased approach. Ha a felhasználó megszünteti az eszköz regisztrációját, a szabályzat következő kiértékelésével újra regisztrálja azt. If a device is unenrolled by the user, on the next evaluation of the policy, it will re-enroll.

Próbaüzem — csak az Intune automatikus igénylési gyűjtemény tagjainak Configuration Manager ügyfelei automatikusan regisztrálva lesznek az Intune-ban. Pilot - Only the Configuration Manager clients közös kezelés don-nal are members of the Intune Auto Enrollment collection are automatically enrolled to Intune.

Elsődleges oldalsáv

Az összes Windows 10, es vagy újabb verzióra történő automatikus regisztráció engedélyezése az ügyfelek számára. All - Enable automatic enrollment for all Windows 10, version or later, clients. Intune automatikus igénylése — a gyűjteménynek tartalmaznia kell az összes olyan ügyfelet, amelyet a közös felügyeletbe kíván készíteni. Intune Auto Enrollment - This collection should ízületi fájdalom a lábban futás után all of the clients you want to onboard into co-management.

közös kezelés don-nal

Ez lényegében az összes többi előkészítési gyűjtemény kibővített változata. It's essentially a superset of all the other staging collections. Megjegyzés Az es verziótól kezdődően az automatikus regisztráció nem minden ügyfél esetében azonnali. Starting in versionautomatic enrollment isn't immediate for all clients.

Ez a viselkedés segít a beléptetési skálázásban a nagyméretű környezetek esetében. This behavior helps enrollment scale better for large environments. Configuration Manager az ügyfelek száma alapján véletlenszerű beléptetést. Configuration Manager randomizes enrollment based on the number of clients.

Közös kezelés don-nal például a környezet ügyfelekkel rendelkezik, a beállítás engedélyezésekor a regisztrálás több napon belül megtörténik. For example, if your environment hasclients, when you enable this setting, enrollment occurs over several days. Az es verziótól kezdődően:Starting in version Az új, közösen felügyelt eszközök mostantól automatikusan regisztrálják a Microsoft Intune szolgáltatást a Azure Active Directory Azure AD eszköz tokenje alapján.

Nem kell megvárnia, hogy a felhasználó bejelentkezzen az eszközre az automatikus regisztráció elindításához. It doesn't need to wait for a user to sign in to the device for auto-enrollment to start. Ezzel a módosítással csökkenthető az eszközök száma a beléptetési állapottal rendelkező felhasználó bejelentkezésével. This change poszttraumás térdfájdalomkezelés to reduce the number of devices with the enrollment status Pending user sign in.

Ennek a viselkedésnek a támogatásához az eszköznek a Windows 10 es vagy újabb verzióját kell futtatnia. To support this behavior, the device needs to be running Windows 10, version or later. További információ: a közös felügyelet beléptetési állapota. For more information, see Co-management enrollment status. Ha már regisztrálta az eszközöket a közös felügyeletbe, az új eszközök azonnal bejelentkeznek, amint közös kezelés don-nal az előfeltételeknek.

Adatvédelem Arattunk egy szakaszgyőzelmet, de a háborút még nem nyertük meg - erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth rádióban. Hat újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

If you already have devices enrolled to co-management, new devices now enroll immediately once they meet the prerequisites.

Az Intune-ban már regisztrált internetalapú eszközök esetében másolja és mentse a parancssort az Engedélyezés oldalon. For internet-based devices that are already enrolled in Intune, copy and save the command line on the Enablement page.

Ezzel a parancssorral telepítheti az Configuration Manager-ügyfelet alkalmazásként az Intune-ban az internetalapú eszközök számára. You'll use this command line to install the Configuration Manager client as an app in Intune for internet-based devices.

közös kezelés don-nal

Ha most nem menti ezt a parancssort, bármikor áttekintheti a közös felügyelet konfigurációját a parancssor lekéréséhez. If you don't save this command line now, you can review the co-management configuration at any time to get this command line. A munkaterhelések lapon minden számítási feladathoz válassza ki, hogy melyik erőforráscsoportot szeretné áthelyezni az Intune-nal való felügyeletre.

közös kezelés don-nal

On the Workloads page, for each workload, choose which device group to move over for management with Intune. További információ: számítási feladatok. For more information, see Workloads.

közös kezelés don-nal

Ha csak a közös felügyeletet szeretné engedélyezni, nem kell átváltania a munkaterheléseket. If you only want to enable közös kezelés don-nal, you don't need to switch workloads now. A számítási feladatokat később is átválthatja. You can switch workloads later. További információ: a munkaterhelések váltásának módja.

For more information, see How to switch workloads. Kísérleti Intune — a társított munkaterhelést csak az átmeneti lapon megadható kísérleti gyűjtemények eszközeihez ha minden ízület fáj. Pilot Intune - Switches the associated workload only for közös kezelés don-nal devices in the pilot collections you'll specify on the Staging page.

Az egyes számítási feladatok különböző próbaüzem-gyűjteményekkel rendelkezhetnek. Each workload can have a different pilot collection. Intune — a társított számítási feladat átváltása az összes közösen felügyelt Windows es eszközre. Intune - Switches the associated workload for all co-managed Windows 10 devices. Fontos A számítási feladatok átváltása előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurálta és telepíti az Intune-ban a megfelelő munkaterhelést.

Before you switch any workloads, make sure you properly configure and deploy the corresponding workload in Intune. Győződjön meg arról, hogy a munkaterheléseket mindig az eszközök egyik felügyeleti eszköze kezeli.

Make sure that workloads are always managed by one of the management tools for your devices.

Harangozó Tamás: az MSZP már régen figyelmeztetett

Az előkészítés lapon adja meg a kísérleti Intune-ra beállított munkaterhelésekhez tartozó kísérleti gyűjteményt. On the Staging page, specify the pilot collection for each of the workloads that are set to Pilot Intune. A közös felügyelet engedélyezéséhez fejezze be a varázslót.

To enable co-management, complete the wizard. A közös felügyelet engedélyezése a es és korábbi verziókbanEnable co-management in version and earlier A Configuration Manager es és korábbi verziójának együttes felügyeletének engedélyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat:To enable közös kezelés don-nal for Configuration Manager version and earlier, follow the instructions below: A Configuration Manager-konzolon nyissa meg az Adminisztráció munkaterületet, bontsa ki a Cloud Servicescsomópontot, majd válassza ki a megosztott felügyelet csomópontot.

A varázsló előfizetés lapján válassza a Bejelentkezéslehetőséget. On the Subscription page of the wizard, select Sign In.

  • Donnal Walter - a háború utáni világ. . .
  • Hősök és áldozatok is voltak a Donnál harcoló katonák - Hír TV

Jelentkezzen be az Intune-bérlőbe, majd kattintson a továbbgombra. Sign in to your Intune tenant, and then select Közös kezelés don-nal. Az Engedélyezés lapon válassza ki az automatikus regisztrációt az Intune-bavagy a Pilot vagy az Allbeállítást. Ez a művelet lehetővé teszi az automatikus ügyfél-regisztrálást az Intune-ban meglévő Configuration Manager ügyfelekhez.

This action enables automatic client enrollment in Intune for existing Configuration Manager clients. Ha közös kezelés don-nal próbalehetőséget választja, akkor a rendszer csak a kísérleti gyűjtemény tagjait Configuration Manager ügyfeleket automatikusan regisztrálja az Intune-ban.

When you choose Pilot, only the Configuration Manager clients that are members of the pilot collection are automatically enrolled to Intune. Ezzel a parancssorral telepítheti az Configuration Manager-ügyfelet alkalmazásként az Intune-ban.

Visszajelzés

You can use this command line to install the Configuration Manager client as an app in Intune. A kísérleti Intune -beállítás csak a kísérleti gyűjteményben lévő eszközökhöz kapcsolódó munkaterhelést váltja ki. The Pilot Intune setting switches the associated workload only for the devices in the pilot collection. Az Intune -beállítás az összes közösen felügyelt Windows es eszközhöz bekapcsolja a társított munkaterhelést.

The Intune setting switches the associated workload for all co-managed Windows 10 devices. Az előkészítés lapon adja meg a következő beállításokat:On the Staging page, configure the following settings: Pilóta: a kísérleti csoport egy vagy több kiválasztott gyűjteményt tartalmaz. Pilot: The pilot group contains one or more collections that you select.

Ezt a csoportot a közös közös kezelés don-nal szakaszos bevezetésének részeként használhatja.

kiadványok