Pertussis csípőbetegség, Mi veszélyes a gyermeknek száraz, hosszan tartó köhögésre

pertussis csípőbetegség

Haute Couture

A betegek jogai A betegjogok — mint az emberi jogoknak az egészségügyi ellátások területén történő újrafogalmazása — az es évektől kezdték elnyerni létjogosultságukat. Ez az időszak, 5 amikor az orvosok kötelessége helyett, a betegek jogai szempontjából kezdték értelmezni az orvosetikát.

Ez az első olyan kötelező jogérvényű dokumentum, amelynek célja az emberi lények védelme az új orvosbiológiai eljárások tisztázatlan alkalmazásával szemben.

Gastrooesophagealis reflux betegség. Emellett száraz köhögés kialakulása és a gége duzzanata por, füst, erős parfüm illat. Ennek következtében a megnyilvánulás nem kevésbé súlyos, mint egy fertőző betegség az allergiás köhögés. A száraz köhögés "ugató" hangos, élessiket és paroxizmás több mint 6 remegés. A szülőknek különös figyelmet kell fordítaniuk a gyermekre, ha a köhögés zavartalan és akár 60 percig is eltarthat.

A betegjogok felsorolása 1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Az egészségügyi ellátáshoz való jog a legalapvetőbb betegjog, minden más betegjog ezen a jogon alapszik.

Benedek Erzebet_Csaladorv Jegyzet

Eszerint mindenkinek joga van az állapota által megkívánt megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz, fizetőképességtől függetlenül. A törvény leszögezi a szabad orvosválasztás jogát.

A betegeknekaz adott egészségügyi rendszer biztosította korlátok között joguk van orvosuk ill.

Bordetella Pertussis: From Clinical Implications to the Right Diagnosis

Amennyiben az azonnali beavatkozást nem igénylő beteg az adott egészségügyi szolgáltatónál nem részesíthető az egészségi állapota által indokolt legrövidebb időn belül pertussis csípőbetegség szükséges pertussis csípőbetegség, tájékoztatni kell arról, hogy az adott ellátás mely egészségügyi szolgáltatónál biztosítható.

Az emberi méltósághoz való jog Minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.

Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások

Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, pertussis csípőbetegség különösen tilos emberen hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.

A betegnek joga van arra, hogy vele az egészségügyi intézményben tisztelettel pertussis csípőbetegség megbecsüléssel pertussis csípőbetegség. Ha a beteg az őt ellátó egészségügyi személyzettől valamilyen tájékoztatást vagy ellátást kér, joga van arra, hogy ezen kérésére azonnali, megfelelő választ kapjon.

A betegeknek joguk van megfelelő fájdalomcsillapításra is és arra, hogy méltóságban halhassanak meg.

pertussis csípőbetegség

A beteget a kórházból elbocsátani, vagy más intézménybe áthelyezni csak orvosi indokkal lehet, a beteg állapotának javítása céljából. Ha a beteg ebbe nem egyezik bele, joga van egy másik orvos szakvéleményét beszerezni arról, hogy elbocsátása vagy áthelyezése orvosilag indokolt-e.

A tájékoztatáshoz való jog A cselekvőképes beteg önrendelkezési joga folytán szabadon eldöntheti, hogy fordul-e orvoshoz, s ha igen, milyen beavatkozásokat enged meg, illetve utasít vissza.

A betegnek joga van arra, hogy a kezelését érintő minden döntésben részt vegyen.

Much more than documents.

A döntés joga végső soron mindig a betegé, az orvos csak tanácsot adhat, informálhat, de a beteg helyett nem dönthet. A beteg a saját egészségi állapotát érintő kérdésekkel kapcsolatban csak akkor dönthet érdemlegesen — műveltségi szintjének, korának, érzelmi állapotának megfelelően — ha részletesen tájékoztatták.

Ez a tájékoztatás minden egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdésre ki kell, hogy terjedjen. A beteg a tájékoztatásról le is mondhat illetve bizonyos a törvényben szabályozottfeltételek mellett más javára lemondhat erről a jogáról.

pertussis csípőbetegség

Az önrendelkezéshez való jog Az önrendelkezéshez való jog tág értelmezésben magába foglalja a tájékoztatáshoz való jogot, az intézmény elhagyásának jogát, illetve az ellátás visszautasításának jogát is. A gyakorlatban azonban a gyógykezelésbe való beleegyezés jogát értjük alatta. A beteg joga eldönteni, hogy mely beavatkozásokhoz adja hozzájárulását. A beteg beleegyezése történhet írásban, szóban vagy ráutaló magatartással. A beleegyezés jogilag csak akkor számít érvényesnek, ha tájékoztatáson alapul és specifikus.

pertussis csípőbetegség

Ez azt jelenti, hogy a beavatkozást megelőzően felvilágosították a beteget a kérdéses eljárás előnyeiről,hátrányairól, veszélyeiről is, s minden egyes beavatkozásba külön-külön egyezett bele.

Az pertussis csípőbetegség visszautasításának joga A beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga is, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.

Tartalomjegyzék

A törvény lehetőséget ad az ellátás visszautasítására, de egyúttal megfogalmazza azt is, hogy az egészség védelme nem csak az egyén magánügye. A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban illetve írásképtelensége esetén pertussis csípőbetegség tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza.

Az orvosi titoktartáshoz való jog Az orvos a beteg vizsgálata, kezelése során szerzett bizalmas információkat senkivel nem közölheti, aki közvetlenül nem vesz részt annak gyógykezelésében.

A beteg adatait — hacsak a törvény másként nem rendelkezik — bizalmasan pertussis csípőbetegség kezelni, s azt csak a beteg kezelésében résztvevő személyek számára szabad hozzáférhetővé pertussis csípőbetegség. A beteg joga arra is kiterjed, hogy csak azok lehessenek pertussis csípőbetegség vizsgálatánál, akik ahhoz feltétlenül szükségesek, illetve akik jelenlétét a beteg megengedi.

Navigációs menü

Joga van a betegnek arra, hogy csak addig legyen ruhátlanul, amíg az a vizsgálat szempontjából szükséges. Joga van arra is, hogy vizsgálatát, kezelését — ha ő nem akarja — mások ne láthassák ill.

pertussis csípőbetegség

Az érintett beteg hozzájárulása nélkül a beteg további ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya a beteg egészségi állapotának károsodásához vezethet.

Mikor lehet jogilag a beteg adatait kiadni?

pertussis csípőbetegség

Mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi. A beteg írásbeli felmentést adott.

kiadványok